O firmie
 

W naszej pracy pamiętamy, że ostateczny produkt trafia do człowieka, dlatego przyjmowane rozwiązania projektowe są odpowiedzią na jego potrzeby.

Budownictwo jest dla nas pasją, a naszą największą wartością są ludzie, którzy tworzą firmę poprzez zaangażowanie w wykonywaną pracę, niezależnie od jej skali i przeznaczenia

 

Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak

 

jest biurem projektowym działającym na rynku związanym z budownictwem
i nieruchomościami od roku 2002. Praktyka i doświadczenie zawodowe głównego projektanta oraz właściciela firmy sięga roku 1998. Ambitny
i dynamiczny zespół projektowy tworzą absolwenci Politechniki Wrocławskiej.

 

Doświadczenie zawodowe naszego Zespołu wynikające z różnorodności projektowanych obiektów, poparte wiedzą z zakresu wykonawstwa i metod realizacji obiektów budowlanych, znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanych dokumentacjach technicznych.

 

Kontakt z wykonawstwem, uczestnictwo w procesach przygotowania inwestycji oraz znajomość rynku budowlanego pozwala na optymalizację kosztów realizacji i dostosowanie ich do potrzeb i możliwości inwestora, zapewniając jednocześnie wysoką wartość rynkową projektowanych obiektów.

Bazujemy na najnowszej wiedzy inżynierskiej z zakresu projektowania i realizacji inwestycji, zdobytej i pogłębianej przez nasz zespół podczas realizacji projektów polskich i międzynarodowych o różnej skali. W procesie projektowym wykorzystujemy licencjonowane oprogramowanie takich firm jak: Autodesk, Pro-Soft, CadSIS, CADS.

Nasza pracownia posiada  poza standardową polisą OC związaną z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa, dodatkową aktywną Polisę Zawodowej Odpowiedzialności Cywilnej Projektanta firmy AXA (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.) na kwotę 3 mln zł (numer polisy 01.105.246). zobacz polisę: skan:1 skan:2

 

Wykonujemy prace projektowe dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestora. Jesteśmy przekonani, że usługi dostarczane przez nas bezpośrednio przenoszą się na optymalnie niski koszt inwestycji oraz wysoką wartość rynkową projektowanych obiektów.

 

 

 Kontakt z wykonawstwem, uczestnictwo w procesach przygotowania inwestycji oraz znajomość rynku budowlanego pozwala na optymalizację kosztów realizacji i dostosowanie ich do potrzeb i możliwości inwestora, zapewniając jednocześnie wysoką wartość rynkową projektowanych obiektów.

  

 

Zapraszamy do zapoznania się z referencjami naszego zespołu i współpracy!

 

© 2013 | Pracownia Projektowa JAKON - Jacek Grzelak
Polisa Zawodowej Odpowiedzialności Cywilnej Projektanta na kwotę 3 mln zł. : Polisa.pdf   Licencjonowane oprogramowanie firm Autodesk, Pro-Soft, CadSIS oraz CADS.

Informacja

Szanowni Państwo,
przypominamy o zmianie adresu siedziby firmy.

Nasz nowy adres to:
ul. św. Antoniego 34
50-073 Wrocław

Telefon: (+ 48) 71 319 83 16

×