Zespół

Najistotniejszym atutem firmy jest bardzo wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów konstruktorów z wyższym wykształceniem (absolwentów Politechniki Wrocławskiej), dla których wykonywany zawód jest pasją. Kierunkiem rozwoju firmy jest ciągłe doskonalenie kadry przez udział w licznych szkoleniach, konferencjach, seminariach, konkursach oraz stały kontakt z naukowcami i autorami w dziedzinie budownictwa. Podczas realizacji prowadzonych przez firmę inwestycji członkowie naszego zespołu sprawowali funkcje projektantów, doradców technicznych oraz pełnili nadzór autorski na budowie. Wszystkie te działania mają na celu ciągłe poszerzanie zakresu oferowanych usług.

 

Aktualny zespół:

mgr inż. Jacek Grzelak

Benedykt Piątkowski

mgr inż. Tomasz Kałucki

mgr inż. Maciej Januszko

mgr inż. Michał Piechowicz

mgr inż. Marcin Flegel

mgr inż. Piotr Litkowski

mgr inż. Konrad Łuszczyk

mgr inż. Paulina Gromadowska

mgr inż. Magdalena Mróz

mgr inż. Michał Kotas

inż. Robert Nowak

inż. Jakub Marcinkiewicz

inż. Adam Marko

jacek.grzelak@ja-kon.pl

benedykt.piatkowski@ja-kon.pl

tomasz.kalucki@ja-kon.pl

maciej.januszko@ja-kon.pl

michal.piechowicz@ja-kon.pl

marcin.flegel@ja-kon.pl

piotr.litkowski@ja-kon.pl

konrad.luszczyk@ja-kon.pl

paulina.gromadowska@ja-kon.pl

magdalena.mroz@ja-kon.pl

michal.kotas@ja-kon.pl

robert.nowak@ja-kon.pl

jakub.marcinkiewicz@ja-kon.pl

adam.marko@ja-kon.pl

Osoby pracujące w pracowni w przeszłości:

 

mgr inż. Krzysztof Pelwecki

mgr inż. Paweł Antonik

mgr inż. Marek Kuczma

dr inż. Wojciech Pakos

dr inż. Marcin Sęk

mgr inż. Łukasz Walewski

mgr inż. Anna Waloszek

mgr inż. Tomasz Prokopowicz

mgr inż. Tadeusz Krupiński

dr inż. Agnieszka Rogoża

mgr inż. Anna Kulińska

dr inż. Paweł Niżniowski

mgr inż. Tomasz Dziadkowiec

mgr inż. Łukasz Polechoński

mgr inż. Wojciech Załuski

mgr inż. Łukasz Janiak

mgr inż. Justyna Górna

© 2013 | Pracownia Projektowa JAKON - Jacek Grzelak
Polisa Zawodowej Odpowiedzialności Cywilnej Projektanta na kwotę 3 mln zł. : Polisa.pdf   Licencjonowane oprogramowanie firm Autodesk, Pro-Soft, CadSIS oraz CADS.

Informacja

Szanowni Państwo,
przypominamy o zmianie adresu siedziby firmy.

Nasz nowy adres to:
ul. św. Antoniego 34
50-073 Wrocław

Telefon: (+ 48) 71 319 83 16

×